Khắc Hưng: 'Tôi cô đơn dù nhiều tiền'

12-07-2023 10:23:13

Nhạc sĩ Khắc Hưng nói sống đầy đủ vật chất nhưng từng không vui do tình yêu, tình bạn lần lượt rời bỏ