Việt Nam

Categories

Huỳnh James


Nam, 11/9/1988.


Huỳnh James

Huỳnh James tên thật là Huỳnh Đắc Bình, là một rapper, bboy chơi Breakdance. Hiện tại, Huỳnh James đang là một trong những rapper nổi tiếng của thế giới underground.
Bài hát: Uống gì nào (2019), Dân biển mà (2020), Uống gì nào (2020)

Nguồn:
https://rapviet.fandom.com/vi/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_James
https://www.youtube.com/c/MondoRecordsVN/search?query=Hu%E1%BB%B3nh%20James

 Video: