Hàn Quốc

Chuyên Mục

Lee Kyung Hee

13-05-2022 02:21:46
Nữ, 26/7/1969

Noh Hee Kyung

13-05-2022 02:17:34
Nữ, 21/3/1966

Im Sung Han

13-05-2022 02:14:19
Nữ, 24/8/1960

Kim Eun Hee

13-05-2022 02:11:46
Nữ, 7/1/1972

Bong Joon Ho

13-05-2022 02:02:13
Nam, 14/9/1969

Kim Eun Sook

10-05-2022 04:24:49
Nữ, 1973

Kim Jee Woon

31-12-2021 04:42:21
Nam, 6/7/1964

Hong Eui Jeong

31-12-2021 04:24:11
Nữ, 1982

Yang Woo Suk

31-12-2021 04:17:27
Nam, 24/10/1969

Lee Chung Hyun

31-12-2021 04:05:16
Đạo diễn phim The Call

Yeon Sang Ho

31-12-2021 03:56:33
Nam, 1978

Im Meari

27-10-2021 10:46:00
Nữ, biên kịch phim Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa ...

Kim Su Jin

27-10-2021 09:13:33
Nữ, 1974

Baek Mi Kyung

27-10-2021 09:01:29
Nữ, 1971

Park Hye Ryun

26-10-2021 05:24:42
Nữ, 1971

Kang Eun Kyung

26-10-2021 05:20:39
Nữ, 25/7/1971

Song Jae Jung

26-10-2021 05:09:35
Nữ, 28/11/1973

Kim Soon Ok

26-10-2021 05:05:04
Nữ, 25/5/1971

Lee Woo Jung

26-10-2021 04:56:24
Nữ biên kịch người Hàn Quốc