Hàn Quốc

Categories

Im Meari


Nữ, biên kịch phim Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi.


Im Meari còn được biết đến với cái tên Lim Meari hay Im Mary. Cô bắt đầu nghề biên kịch vào năm 2018 với tác phẩm The Beauty Inside. Năm 2021, cô là biên kịch của tác phẩm Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi do Kwon Young-il làm đạo diễn.
Phim: Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi

Nguồn:
https://mydramalist.com/people/20492-im-me-ah-ri
https://tvzingvn.com/xem-phim/mot-ngay-no-ke-huy-diet-go-cua-nha-toi-tap-01-104787.html
https://www.youtube.com/watch?v=unh7kzNEp4s

 Video: