Show âm nhạc

Chuyên Mục

Sao nhập ngũ


Giải trí, quốc phòng.


Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của các nhân vật là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: truyền hình, sân khấu, âm nhạc. Chương trình được chia làm nhiều mùa, mỗi mùa sẽ có sự tham gia của các nhân vật khách mời, cùng trải nghiệm những thử thách thực sự trong môi trường huấn luyện quân đội.

Khi tham gia vào chương trình, các nhân vật trải nghiệm sẽ trở thành một người quân nhân chính thức trong Quân đội nhân dân Việt Nam với thời gian là 7 ngày; họ phải chấp hành nghiêm chỉnh tất cả các quy định, chế độ sinh hoạt, nội dung huấn luyện và kỷ luật của quân đội như những người quân nhân khác. Kết thúc mỗi ngày huấn luyện, dựa trên các yếu tố thể lực, kỷ luật và quân sự, chỉ huy sẽ đánh giá, chấm điểm theo sự thể hiện của các chiến sĩ trong ngày hôm đó.


 Video: