Writer

Categories

Danh sách 21 thí sinh Cuộc thi Họa sĩ Vẽ truyện tranh đã gửi bài dự thi vòng 2


@Cuộc thi họa sĩ vẽ truyện tranh.


Ban tổ chức trân trọng thông báo danh sách 21 thí sinh Cuộc thi Họa sĩ Vẽ truyện tranh đã gửi bài dự thi vòng 2 và đủ điều kiện để xét duyệt giai đoạn tiếp theo.

Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C.