Writer

Categories

Danh sách 70 thí sinh Cuộc thi Biên kịch Sáng tạo đã gửi bài dự thi vòng 2


@Cuộc thi biên kịch sáng tạo.


Ban tổ chức trân trọng thông báo danh sách 70 thí sinh Cuộc thi Biên kịch Sáng tạo đã gửi bài dự thi vòng 2 và đủ điều kiện để xét duyệt giai đoạn tiếp theo.

Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C.