Playlist

Categories

Mao Bất Dịch


Bài hát.


Mao Bất Dịch

Danh sách bài hát hay nhất của Mao Bất Dịch:
1. Một dòng sông (一江水) - Youtube: Xem tại đây
2. Dân ca Đông Bắc (东北民谣) - Youtube: Xem tại đây
3. Hòa vào biển lớn (入海) - Youtube: Xem tại đây
4. Cha vẫn luôn ở đây (我会守在这里) - Youtube: Xem tại đây
5. Hoa mâm xôi đỏ nở (红莓花儿开) - Youtube: Xem tại đây
6. Người giống như tôi (像我这样的人) - Youtube: Xem tại đây
7. Một góc trong đêm khuya (深夜一角) - Youtube: Xem tại đây
8. Một món mặn một món chay (一葷一素) - Youtube: Xem tại đây
9. 17 - Youtube: Xem tại đây
10. 203 (二〇三) - Youtube: Xem tại đây
11. Đợi (等) - Youtube: Xem tại đây
12. Mượn (借) - Youtube: Xem tại đây
13. Một ngày bình thường (平凡的一 天) - Youtube: Xem tại đây
14. Một đoạn đường núi (一程山路) - Youtube: Xem tại đây
15. Thịnh hạ (盛夏) - Youtube: Xem tại đây
16. Lời nói mê (呓语) - Youtube: Xem tại đây
17. Phía trên đỉnh cao (巅峰之上) - Youtube: Xem tại đây

Tiêu sầu

18. Một con phố phía nam (南一道街) - Youtube: Xem tại đây
19. Tiêu sầu (消愁) - Youtube: Xem tại đây
20. Vô vấn (无问) - Youtube: Xem tại đây
21. Bất nhiễm (不染) - Youtube: Xem tại đây
22. Tiểu Vương (小王) - Youtube: Xem tại đây
23. Khi không còn gió (在无风时) - Youtube: Xem tại đây
24. Hạng Vũ Ngu Cơ (项羽虞姬) - Youtube: Xem tại đây
25. Cho Em Cho Anh (给你给我) - Youtube: Xem tại đây
26. Dục Hỏa Thành Thi (浴火成诗) - Youtube: Xem tại đây
27. Hương Mai Như Cố (梅香如故) - Youtube: Xem tại đây
28. Sông Nước Giang Nam (水乡) - Youtube: Xem tại đây
29. Đôi Khi Cảm Thấy Bản Thân Như Ngôi Sao (感觉自己是巨星) - Youtube: Xem tại đây
30. Mưa Rơi Rồi (下雨了) - Youtube: Xem tại đây
31. Tôi Cần Em (我要你) - Youtube: Xem tại đây
32. Từ Không Đến Có (从无到有) - Youtube: Xem tại đây
33. Mục Mã Thị Thành (牧马城市) - Youtube: Xem tại đây
34. Niên tuế (年岁) - Youtube: Xem tại đây
Nguồn:
https://www.youtube.com/watch?v=rrjqinMS5mA
https://www.youtube.com/watch?v=_TuClB40fdc
https://www.youtube.com/watch?v=vkbjtc4QQQA&t=96s

 Video: