Playlist

Categories

Cúc Tịnh Y


Bài hát.


Danh sách bài hát hay nhất của Cúc Tịnh Y:
1. Thiên Trường (天长) - Youtube: Xem tại đây
2. Thán Vân Hề (叹云兮) - Youtube: Xem tại đây
3. Hoa rơi thành bùn (落花成泥) - Youtube: Xem tại đây
4. Độ tình (渡情) - Youtube: Xem tại đây
5. Ngàn năm chờ đợi một lần (千年等一回) - Youtube: Xem tại đây
6. Bạch Tố Trinh dưới núi Thanh Thành (青城山下白素贞) - Youtube: Xem tại đây
7. Một Đôi Cánh - Youtube: Xem tại đây
8. Cổ Họa (古画) - Youtube: Xem tại đây
9. Phù Dung (芙蓉) - Youtube: Xem tại đây
10. Mộng Độ (梦渡) - Youtube: Xem tại đây
11. Ngược Dòng (倒流) - Youtube: Xem tại đây
12. Mạc Ly (莫离) - Youtube: Xem tại đây
13. Niệm Tư Vũ (念思雨) - Youtube: Xem tại đây
14. Hồng chiều nguyện (红昭愿) - Youtube: Xem tại đây
15. Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím 5 (输入法打可爱按第五) - Youtube: Xem tại đây

Nguồn:
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%BAc_T%E1%BB%8Bnh_Y&oldid=67119985
https://www.youtube.com/watch?v=mTxnZopF5oY

 Video: