Playlist

Categories

Lưu Vũ Ninh


Bài hát.


Danh sách những bài hát hay nhất của Lưu Vũ Ninh:
1. Yêu em - Youtube: Xem tại đây
2. That Girl - Youtube: Xem tại đây
3. Nói Thật - Youtube: Xem tại đây
4. Thêm Một Lần Đau - Youtube: Xem tại đây
5. Đáp Án - Youtube: Xem tại đây
6. Gặp Lại Chỉ Là Người Lạ - Youtube: Xem tại đây
7. Nữ Nhi Quốc - Youtube: Xem tại đây
8. Giấy Ngắn Tình Dài(纸短情长) - Youtube: Xem tại đây
9. 9277 Thích Hôn - Youtube: Xem tại đây
10. Một lòng như xưa - Youtube: Xem tại đây
11. Mời rượu - Youtube: Xem tại đây
12. Lưu ly - Youtube: Xem tại đây
13. Nữ nhi quốc - Youtube: Xem tại đây
14. Em là tất cả của anh - Youtube: Xem tại đây
15. Thiên vấn (天问) - Youtube: Xem tại đây
16. Pháo hoa sao trời (烟火星辰) - Youtube: Xem tại đây
17. Trường An (长安) - Youtube: Xem tại đây
18. Tâm động (心动) - Youtube: Xem tại đây
19. Lựa chọn yêu em (选择去爱你) - Youtube: Xem tại đây

Nguồn:
https://www.youtube.com/watch?v=CKAH9H8jIF4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=CAK3ryL4To0

 Video: