Trung Quốc

Chuyên Mục

Triệu Lỗi


Nam, 1/1/1999.


Triệu Lỗi

Triệu Lỗi quê tại Trùng Khánh, Trung Quốc, là thành viên nhóm nhạc nam thần tượng X Cửu Thiếu Niên Đoàn (ra mắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2016) và nhóm nhạc nam R1SE (ra mắt vào ngày 8 tháng 6 năm 2019) từ chương trình Sáng tạo doanh 2019 với vị trí thứ 10 (hoạt động giới hạn trong 2 năm kể từ ngày debut).
Cung hoàng đạo: Ma Kết
Bài hát: Bạch Nguyệt Quang (2019), Save Me Now (2020), You (2020)

Nguồn:
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tri%E1%BB%87u_L%E1%BB%97i&oldid=65073565
https://www.youtube.com/watch?v=_1mtEvG7q6Y
https://www.youtube.com/watch?v=MeH_UQXAVRQ


 Video: