Hàn Quốc

Chuyên Mục

Hongjoong (ATEEZ)


Nam, 7/11/1998.


Hongjoong (ATEEZ)

Hongjoong tên thật là Kim Hong Joong. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng ATEEZ thuộc KQ Entertainment. Ngoài việc là Center của nhóm, Hongjoong còn là một nhà soạn nhạc. Anh đã sáng tác khá nhiều bài hát cho nhóm.
Bài hát: Aurora (2019), Horizon (2020), Draw and draw (2021)

Nguồn:
https://thongtinkpop.info/hongjoong-profile
https://www.youtube.com/watch?v=dJl8tbVmxK8
https://www.youtube.com/channel/UC2e4Ukj5Pfr7cb3KpJAFBdQ


 Video: