Writer

Categories

Top 11 Biên Kịch Xuất Sắc Nhất Vòng 2


Cuộc Thi Biên Kịch Sáng Tạo.


Ban tổ chức trân trọng thông báo Danh sách Top 11 Biên kịch có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất vòng 2.

Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C.

Các tác phẩm này được đăng tải lên Website chính thức của Cuộc thi tại: https://entertainment.com.vn/single-post/2693.html

Mời quý độc giả tham gia bình chọn cho Cuộc thi tại địa chỉ: https://entertainment.com.vn/vote/writer

Thời gian bình chọn bắt đầu từ 1/11/2021 - 15/11/2021.

Kết quả chung cuộc sẽ được tính dựa trên:

50% điểm bình chọn từ độc giả của Cuộc thi

50% điểm còn lại do Ban giám khảo chấm.